Kontakt

Byggspecialisterna i Gävle AB


Upplandsgatan 4 A
802 83 Gävle
026-678 57 50 vx
info@byggspecialisterna.se

Delägare/VD


Hans Runald
070 -620 59 05
026- 678 57 51
hans.runald@byggspecialisterna.se

Delägare/Projektledare


Anders Svahn
070- 659 40 38
026 –678 57 58
anders.svahn@byggspecialisterna.se

Kalkylator


Anders Runald
070- 655 37 22
026- 678 57 52
anders.runald@byggspecialisterna.se

Delägare/Entreprenadingenjör


Kenneth Lind
070-890 19 00
kenneth.lind@byggspecialisterna.se

Administration/Ekonomi


Helena Lönnström
026-678 57 57
helena.lonnstrom@byggspecialisterna.se

Administration/Ekonomi


Gunilla Noreng
026-678 57 56
gunilla.noreng@byggspecialisterna.se